• Name

  SWCS.

 • Established

  May 1st , 2019

 • Chairman

  Kaoru Maruyama

 • Special Ambassador

  Shuzo Matsuoka

 • Supervisor

  Fumihiro Hirose

 • Chief Technical Director

  Takao Suzuki

 • Ambassador

  Ryuso Tsujino
  Yasufumi Yamamoto
  Hideki Kaneko

  Kurumi Nara
  Yoshihito Nishioka

 • Executive Adviser

  Ken Koga
  Masahide Sakamoto

 • Technical Adviser

  Natsuki Harada

 • Global Adviser

  Takamitsu Hamaura

 • Location

  2 - 24 - 2 Jindaijimotomachi, Chofu - City, Tokyo
  182 - 0017 Japan
  TEL + 81 - 42 - 426 - 8737
  contact@sakurada-wcs.com

 • Business

  Supporting and promoting the growth of junior players and their activities overseas

 • Headquarter

  Naoko Takeda
  Junji Yamada

 • Supporter

  Hajime Yamashita
  Satoru Watanabe
  Kotaro Mizuno
  Ryo Sekiguchi
  Takeshi Uoya

 • URL

  https://sakurada-wcs.com

ACCESS MAP

2 -24 - 2 Jindaijimotomachi, Chofu - City,
Tokyo 182 - 0017 Japan Tokyo